Open de Bijbel

Johannes 12:31
NBV 31 Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 31 Nu is het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 31 Now is the judgment of this world: now shall the prince of this world be cast out.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version