Artikelen over Johannes 12:1-3

Johannes 12:1-3

Welsprekende geur

(…) en het huis werd vervuld met de geur van de zalf. Johannes 12:3 Johannes 12:1-7 Welsprekende geur Maria toont haar liefde voor Jezus met kostbare nardus. Zij zalft Zijn voeten en droogt ze af met haar haren. Toen hing er een heerlijke geur...
herzienestatenvertaling.nl
Johannes 12:1-2

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (35) : Frisse Wateren

Het beslissende richtpunt “Jezus weende1 … En Jezus hief de ogen op en zei: Vader, Ik dank U …” (Joh. 11:35,41). De man van Sichar, Die ...
frissewateren.nl
Johannes 12:1-3

Eén ding is nodig … ook in het nieuwe jaar : Frisse Wateren

Er zijn vele dingen die ons bezig kunnen houden. Dat zullen we allen moeten en kunnen beamen. Graag zouden we het anders zien. Laten we wel zijn ... op ...
frissewateren.nl
Johannes 12:1-3

Een daad van toewijding: een vrouw zalft de voeten van Jezus

De veertigdagentijd is bijna voorbij. Heb jij iets bijzonders gedaan in deze periode om te laten zien of extra gedenken wie God voor je is? In Markus 14 komen we een vrouw tegen die wel heel ver gaat om haar liefde aan Jezus te tonen. Niet alleen trotseer
zijlacht.nl
Johannes 12:1

Christus en het huis van Simon, de farizeeër : Frisse Wateren

Het huis was geveegd en op orde, maar helaas, het was leeg! Simon, de gastheer, was punctueel geweest in het observeren van de verbodsbepalingen, van de ...
frissewateren.nl
Johannes 12:2

Van storm naar rust … : Frisse Wateren

Ook de zwaluw heeft een nest gevonden ... Ook kinderen van God, die principieel vrede met God hebben, lopen gevaar, door stress en arbeid hun innerlijke ...
frissewateren.nl
Johannes 12:1-3

De plaats van de vrouw (6) : Frisse Wateren

Uit verschillende Schriftplaatsen hebben we gezien, dat de plaats van de vrouw in de gemeente niet van openbare aard is, maar veelmeer in het verborgen ...
frissewateren.nl
Johannes 12:2

Gouden appels in zilveren schalen (10) : Frisse Wateren

Tiende dag De maaltijd in Bethanië “Ze maakten daar dan een maaltijd voor Hem klaar, en Martha diende; Lazarus nu was één van hen die met Hem ...
frissewateren.nl
Johannes 12:3

Wij willen dansen en vrolijk zijn … : Frisse Wateren

Is dansen een zonde? Moeten we het Bijbelse voorbeeld volgen en zoals David voor God dansen? (2 Samuël 6:14). Wat zegt de Bijbel over dit thema? Zoals ...
frissewateren.nl
Johannes 12:2

Hemelse Vriendschap … : Frisse Wateren

Mei/juni 2008. Misschien hebben wij de gelegenheid tijdens deze periode van vakantie na te denken over Hem. Zeer aan te raden. Komt u naar een woeste ...
frissewateren.nl
Johannes 12:3

De plaats van de vrouw (5) : Frisse Wateren

Het is niet maar een zaak van gewoonte, dat in de tegenwoordigheid van de Heer de mannen het hoofd onbedekt, de vrouwen echter het hoofd bedekt moeten ...
frissewateren.nl
Johannes 12:1

Aanbidding (deel 2 – slot) : Frisse Wateren

Christelijke aanbidding II In het Oude Testament leest men indrukwekkende getuigenissen van gelovigen, die een persoonlijke relatie met God beoefenden ...
frissewateren.nl
Johannes 12:3

De gemeente van God (9) : Frisse Wateren

IX Deel II (vervolg). 3) De samenkomsten Een zelfde kostbare vermaning loopt door het hele praktische leven van de gemeente heen: Laat alles bij u in ...
frissewateren.nl