Open de Bijbel

Johannes 11:52
NBV 52 en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 52 En niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen Gods, die verstrooid waren, tot een zou vergaderen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 52 And not for that nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version