Johannes 11:52

NBV

52en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen.

SV

52En niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen Gods, die verstrooid waren, tot een zou vergaderen.

KJV

52And not for that nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad.