Open de Bijbel

Johannes 11:3
NBV 3 De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 Zijn zusters dan zonden tot Hem, zeggende: Heere, zie, dien Gij liefhebt, is krank.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version