Open de Bijbel

Johannes 11:25
NBV 25 Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 25 Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version