Artikelen over Johannes 10:9

Johannes 10:9

Ik ben de deur : Frisse Wateren

De beroemde tovenaar en ontsnapte artiest, Houdini, kon, in elke set handboei elke colbert uitkrijgen, welke dan hij ook maar aan had. In werkelijkheid ...
frissewateren.nl
Johannes 10:9

Klasse I, II en III : Frisse Wateren

Een reiziger in de trein kan naar gelang van het geld dat hij besteden wil, met meer of minder gemak reizen in daarvoor bestemde klassen. Hij kan ook ...
frissewateren.nl
Johannes 10:9

Wonder- en bijgeloof vandaag (II) : Frisse Wateren

Postmodernisme is een vrijbrief om te doen waarin men zin heeft en een aanbeveling niets van datgene, wat men zelf doet of wat anderen doen, al te ...
frissewateren.nl
Johannes 10:9

Hij leidt jou langs veilige paden! - NL.Jesus.net

Jezus is je Herder. Geef Hem de leiding over jouw leven! Hij wil je stap voor stap meenemen op de goede weg en je leiden naar een overvloedig, bloeiend en gelukkig leven.
nl.jesus.net
Johannes 10:9

Hebben Christenen en moslims één God? : Frisse Wateren

In de krant van vrijdag 28 oktober 2005 stond te lezen, dat de Free Record Shop de Bijbel en de Koran als één pakket verkoopt. Het schijnt succesvol te ...
frissewateren.nl
Johannes 10:9

Overdenking van Nehemia (4) : Frisse Wateren

Onze dagen hebben veel overeenkomst met de tijd, waarin Nehemía leefde. De gemeente, het getuigenis van God, is erg vervlakt. De officiële Christenheid ...
frissewateren.nl
Johannes 10:9

Bijlage bij cursus “De toekomst”, les 1 : Frisse Wateren

Wat zegt de Bijbel over het “hiernamaals”? - Vragen en antwoorden De bijbel is het enige boek van de wereld, dat duidelijke antwoorden op de vragen ...
frissewateren.nl
Johannes 10:9

Wat de Bijbel zegt over het leven na de dood? : Frisse Wateren

De Bijbel is het enige boek in de wereld dat duidelijke antwoorden geeft op de vragen over het leven na de dood. Om menselijke meningen te voorkomen, ...
frissewateren.nl
Johannes 10:9

“De toekomst” – Het hiernamaals : Frisse Wateren

Wat zegt de Bijbel over het “hiernamaals”? - Vragen en antwoorden De bijbel is het enige boek van de wereld, dat duidelijke antwoorden op de vragen ...
frissewateren.nl
Johannes 10:9

De Gemeente, kerk of sekte?* – Bijbels Panorama

De woorden gemeente en gemeenten komen in het nieuwe testament 112 maal voor, altijd als vertaling van “ecclesia”. Met de bijbelse kwalificaties lezen wij o.a. over “de gemeente Gods” en “de gemeente der eerstgeborenen“, waarmee gezinspeeld wordt op de go
bijbelspanorama.nl
Johannes 10:9

Overdenking van Nehemia (19) : Frisse Wateren

God is Zijn weg met het volk gegaan om het zover te brengen. Eerst werd de muur, beeld van werkelijke afzondering, herbouwd en ingewijd. Daarbij leerden ...
frissewateren.nl
Johannes 10:9

Overdenking van Nehemia (8) : Frisse Wateren

Wat kunnen we veel van de poorten leren. De fonteinpoort, zo zagen we de vorige keer, spreekt van levend water ... Het is ook nu nodig om de waarheid van ...
frissewateren.nl