Artikelen over Johannes 10:27-30

Johannes 10:27-30

In goede handen

(...) en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. Johannes 10:29 Johannes 10:27-30 In goede handen Er kan maar één Herder zijn. Niemand kan zich met Hem meten. In de vertalingen gaan deze accenten wat verloren. Jezus bindt je heel sterk...
herzienestatenvertaling.nl
Johannes 10:28-30

Jesaja 43 vers 1 en 1 Petrus 1 vers 18 en 21 : Frisse Wateren

Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent ...
frissewateren.nl
Johannes 10:28-30

Zo blij als een kind!

Vandaag was ik zo boos op mijn zoon! Ik stootte echt knoerthard mijn elleboog waarop hij breeduit naar mij gaat staan grijnzen, niet zo’n lach die kinderen weleens kunnen hebben als iemand zich pijn doet en zich geen houding weten te geven, hij stond gewo
zijlacht.nl
Johannes 10:27-28

Luister naar Jezus - NL.Jesus.net

God wil elke dag met je praten om je weg te verlichten en je te begeleiden. Hij belooft dat je nooit verdwaald zult raken. Waarom? Omdat je Zijn stem hoort.
nl.jesus.net
Johannes 10:27-30

De wereld : Frisse Wateren

De wereld als woonoord van de mensen wordt in de Schrift op drie manieren gezien: Als het domein van Adam in onschuld, ingebracht door God (Gen. ...
frissewateren.nl
Johannes 10:28-30

Geen aardbevingen, geen zeebevingen meer … : Frisse Wateren

De toekomst heeft mensen altijd al zeer geboeid. Velen hebben zich in het afgelopen jaar er mee bezig gehouden, velen zullen het ook het komende jaar ...
frissewateren.nl
Johannes 10:27-28

Jonge mensen in de Bijbel (19) : Frisse Wateren

Jongeman uit Egypte 1 Samuël 30 Voordracht 7c (slot) In dienst van een nieuwe meester De jonge Egyptenaar, bemoedigd door de genade van David, ...
frissewateren.nl
Johannes 10:27-30

De onfeilbaarheid van de Bijbel – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Uw woord is zeer gelouterd…” (Psalm 119:140) Als christenen belijden we dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. Dat is vanzelfsprekend...
honderdbijbelstudies.nl
Johannes 10:27-30

Gouden kandelaar (14) : Frisse Wateren

Hoe komt het dat er ook gelovigen zijn die innerlijk arm en leeg zijn, die zich nauwelijks iets in het geloof eigen maken van alle mogelijkheden en ...
frissewateren.nl
Johannes 10:27-30

Overdenking van Nehemia (4) : Frisse Wateren

Onze dagen hebben veel overeenkomst met de tijd, waarin Nehemía leefde. De gemeente, het getuigenis van God, is erg vervlakt. De officiële Christenheid ...
frissewateren.nl
Johannes 10:28

Beroepen in de Bijbel (4) : Frisse Wateren

Les 4 Beste jongens en meisjes, Welkom bij les 4. Zoals je misschien nog weet van de vorige lessen, kun je deze bijbelles ook weer opsturen. Hoe dat ...
frissewateren.nl
Johannes 10:28-29

Bijbelse begrippen: Regering : Frisse Wateren

Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde verheuge zich, en dat men onder de heidenen zegge: De HEERE regeert (1 Kronieken 16:31). Dit is anno ...
frissewateren.nl
Johannes 10:27-30

Hoe ver gaat u de vogels te boven? : Frisse Wateren

Hun stem klinkt tussen de takken. Misschien wordt u ‘s morgens ook wel eens wakker van de (vroege) vogels. Wat denkt u dan? Ze fluiten aardig maar nu ...
frissewateren.nl
Johannes 10:28-30

Gedachten over Psalm 63 : Frisse Wateren

Op zijn vlucht voor de vervolgingen van Saul moest David vaak naar de woestijn vluchten om zich daar te verbergen (1 Sam. 23:14,15,24; 24:2; 25:1; ...
frissewateren.nl
Johannes 10:27-29

Paus Johannes Paulus II : Frisse Wateren

Zaterdag 2 april 2005 was het dan zover. Ook de paus moest sterven omdat ook hij maar gewoon een mens was. Het is de mens beschikt éénmaal te sterven ...
frissewateren.nl
Johannes 10:28

Ik zegen jou in Jezus’ naam

Net voordat de dominee, pastor of voorganger, of wie de dienst in jullie kerk ook mag leiden, afsluit, wordt er meestal nog een zegen over de bezoekers uitgesproken. Ik vind dit persoonlijk altijd een mooi moment. Een moment die ik meestal met beide hande
zijlacht.nl
Johannes 10:28-29

Een struikelblok weggenomen (2 – slot) : Frisse Wateren

Hebreeën 6:1-12 en 10:26-30. Zo staat het ook met het “moedwillig zondigen” in Hebreeën 10. Het is duidelijk, dat dit “moedwillig zondigen” ...
frissewateren.nl
Johannes 10:27-28

S38_Zekerheid_voor_de_Eeuwigheid* – Bijbels Panorama

De leer van “eens gered, altijd gered” is ook in evangelische kring onderwerp van verhitte discussie. Maar kan de zaligheid wel eeuwig leven worden genoemd als het een tijdelijke staat is die wij zelf moeten continueren? Sterker nog, kan het genade heten
bijbelspanorama.nl
Johannes 10:28-29

De duivel: de verzoeker : Frisse Wateren

Een moordenaar en leugenaar Als we het Nieuwe Testament niet hadden, zouden we weinig van de duivel afweten. Het Oude Testament vermeldt hem ...
frissewateren.nl
Johannes 10:28-29

De valstrik “zelfmoord” : Frisse Wateren

Pas geleden werd mij de vraag gesteld, of iemand die zelfmoord gepleegd had, in de hemel zijn kan. Daadwerkelijk gaat het bij zelfmoord (suïcide) om een ...
frissewateren.nl
1
2
3
Volgende