Johannes 10:27-30

SV

27Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.
28En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.
29Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders.
30Ik en de Vader zijn een.

KJV

27My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:
28And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand.
29My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father's hand.
30I and my Father are one.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.