Open de Bijbel

Johannes 1:4
NBV 4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 In him was life; and the life was the light of men.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version