Johannes 1:29, 36

SV

29Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!
36En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods!

KJV

29The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world.
36And looking upon Jesus as he walked, he saith, Behold the Lamb of God!
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.