Open de Bijbel

Johannes 1:22
NBV 22 ‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben-wie zegt u zelf dat u bent?’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 22 Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? opdat wij antwoord geven mogen dengenen, die ons gezonden hebben; wat zegt gij van uzelven?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 22 Then said they unto him, Who art thou? that we may give an answer to them that sent us. What sayest thou of thyself?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version