Artikelen over Johannes 1:18

Johannes 1:18

De onbekende God : Frisse Wateren

“Want toen ik [de stad] doorging en uw voorwerpen van verering bekeek, vond ik ook een altaar waarop een opschrift stond: Aan een onbekende God” ...
frissewateren.nl
Johannes 1:18

1 Korinthe 1 vers 21 : Frisse Wateren

Want daar in de wijsheid van God de wereld niet door de wijsheid tot kennis van God is gekomen … Wat deed de Griekse filosofie voor zijn ...
frissewateren.nl
Johannes 1:18

Openbaring 1:17 : Frisse Wateren

God zei eens tot Mozes: “Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien; want Mij zal geen mens zien, en leven” (Ex. 33:20). Johannes zegt twee ...
frissewateren.nl
Johannes 1:18

Gedachten over Hebreeën 11 (3) : Frisse Wateren

Geloof dat naar boven ziet Het geloof nu is [de] zekerheid van wat men hoopt, [de] overtuiging van wat men niet ziet (Hebr. 11:1). We hebben ...
frissewateren.nl
Johannes 1:18

Geloven alle “gelovigen” in dezelfde God? : Frisse Wateren

De eerste Moslima-minister in Duitsland heeft haar ambtseed als vrouwelijke minister met de bede beëindigd: “Zo waar helpe mij God”. Dat heeft velen ...
frissewateren.nl
Johannes 1:18

God is heilig : Frisse Wateren

We hebben allemaal dingen in ons leven die voor ons bijzonder belangrijk zijn - die we vereren. De interessante consequentie is, dat we ons steeds meer ...
frissewateren.nl
Johannes 1:18

Gezegend met alle geestelijke zegening … : Frisse Wateren

“Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse [gewesten] in ...
frissewateren.nl
Johannes 1:18

God met ons, voor ons, in ons … : Frisse Wateren

Bijbelplaatsen: Mattheüs 1 vers 23; Romeinen 8 vers 31-34; 1 Johannes 4 vers 12. Zijn we ons nog steeds echt en diep bewust ervan hoe nabij God tot ons ...
frissewateren.nl
Johannes 1:18

Zeven kenmerken van de christelijke aanbidding : Frisse Wateren

“Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, en U1 zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar: Geloof Mij ...
frissewateren.nl
Johannes 1:18

De grote geloofsdaad van Abraham (04) : Frisse Wateren

Genesis 22 vers 2: Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de ...
frissewateren.nl
Johannes 1:18

Over Alle(r)heilig(en) gesproken: heiligheid : Frisse Wateren

Met “Allerheiligen” worden heiligen - hieronder worden dan gelovigen verstaan die door hun leven een bijzonder getuigenis hebben afgelegd van hun ...
frissewateren.nl
Johannes 1:18

8. De Bijbel: Is de Bijbel tijdgebonden? : Frisse Wateren

Er wordt vaak gezegd dat de Bijbel tijd- of plaatsgebonden is. De Bijbel, zeggen ze, is een oosters boek, geschreven in een tijd die tweeduizend en ...
frissewateren.nl
Johannes 1:18

Geestelijke slachtoffers : Frisse Wateren

Bijlage 2 - Aanbidding Al onder het oude verbond In de dagen die voorafgingen aan de gemeente van God, waren de mannen van God talrijk, die begrepen ...
frissewateren.nl
Johannes 1:18

Opnieuw tempelpriesters in opleiding

Nadat het Tempelinstituut vorig jaar fondsen wierf voor de rode vaars, voeren ze nu campagne om geld op te halen voor een opleidingsprogramma voor Levitische priesters.
israelendebijbel.nl
Johannes 1:18

Het Johannes-evangelie (01) : Frisse Wateren

Inleiding Inleidende opmerkingen over de Evangeliën Het Johannes-evangelie neemt een bijzondere plaats in onder de vier evangeliën. De eerste drie ...
frissewateren.nl
Johannes 1:18

Het kruis van Christus (les 3) : Frisse Wateren

De openbaring van God In de eerste les hebben we gezien hoe de mens bij de kruisiging van Jezus al zijn verdorvenheid heeft laten zien. In de ...
frissewateren.nl
Johannes 1:18

Namen en titels van de Heere Jezus in Johannes 1

In deze studie willen wij de namen en titels van de Heere Jezus bestuderen zoals we die vinden in hoofdstuk 1 van het Evangelie naar Johannes.
israelendebijbel.nl
Johannes 1:18

Weerlegging van argumenten tegen de Godheid van Jezus – Honderd bijbelstudies

Inleiding De Godheid van Jezus is in de kerkgeschiedenis herhaaldelijk aangevallen. In alle eeuwen van de kerkgeschiedenis zijn er mensen geweest die...
honderdbijbelstudies.nl
Johannes 1:18

Pinksteren: uitstorting van de Heilige Geest (II) : Frisse Wateren

Talen zullen ophouden ... Het spreken in talen, zonder deze taal te kennen, komt in het Oude Testament niet voor en de Heer Jezus sprak niet in talen, ...
frissewateren.nl
Johannes 1:18

De schepping (les 1) – In het begin : Frisse Wateren

Om deze cursus op Frisse Wateren te vinden, moet u zoeken op de titel: De Schepping. In het begin schiep God de hemel en de aarde (Gen. 1:1*). 1. ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende