Artikelen over Johannes 1:13

Johannes 1:13

Gods plan met de gemeente nu : Frisse Wateren

De gemeente ... opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou ...
frissewateren.nl
Johannes 1:13

Gods plan met de gemeente nu : Frisse Wateren

“... opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens ...
frissewateren.nl
Johannes 1:13

Christen of niet … : Frisse Wateren

Een statistiek over religie-aangelegenheden toonde enkele jaren geleden nog aan dat meer dan 90 procent in Europa nog Christen waren. Maar toch zijn we ...
frissewateren.nl
Johannes 1:13

De kracht van het nieuwe leven (1) : Frisse Wateren

Johannes 3 vers 6: “Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest”. Romeinen 8 vers 5-9: 5. “Want zij die naar ...
frissewateren.nl
Johannes 1:13

Het Johannes-evangelie (01) : Frisse Wateren

Inleiding Inleidende opmerkingen over de Evangeliën Het Johannes-evangelie neemt een bijzondere plaats in onder de vier evangeliën. De eerste drie ...
frissewateren.nl
Johannes 1:13

Het kruis van Christus (les 9) : Frisse Wateren

Het einde van het vlees Voordat we naar ons onderwerp gaan, willen we opmerken dat het woord vlees in de Bijbel meerdere betekenissen heeft. Om welke ...
frissewateren.nl
Johannes 1:13

Paus Johannes Paulus II : Frisse Wateren

Zaterdag 2 april 2005 was het dan zover. Ook de paus moest sterven omdat ook hij maar gewoon een mens was. Het is de mens beschikt éénmaal te sterven ...
frissewateren.nl
Johannes 1:13

Nog gezond? (1) : Frisse Wateren

Opdracht Deze publicaties worden aan alle kinderen van God opgedragen van wie de gezondheid door het schadelijke voedsel van deze wereld geleden ...
frissewateren.nl
Johannes 1:13

Pinksteren: uitstorting van de Heilige Geest (I) : Frisse Wateren

Handelingen 2 bericht van de komst van de Heilige Geest. Daar worden ook de tekenen genoemd die met deze komst gepaard gingen. Op ieder afzonderlijk ...
frissewateren.nl
Johannes 1:13

Wedergeboorte – Honderd bijbelstudies

Inleiding In de vorige Bijbelstudie werd beschreven wat er met ons gebeurt op het moment dat we geloven. God vergeeft ons, we worden gerechtvaardigd, God...
honderdbijbelstudies.nl
Johannes 1:13

De liefde van God en … kunnen broeders ook samenwonen? : Frisse Wateren

Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn zegen. Dat geldt ook voor vandaag! Psalm 133:1-3: Een lied Hammaäloth, van David. Ziet, hoe goed en hoe ...
frissewateren.nl
Johannes 1:13

Het Johannes-evangelie (03) : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: Johannes 1 vers 6-13 Johannes de Doper – getuige van het waarachtige Licht (Joh. 1:6–8) Johannes de Doper wordt in dit evangelie ...
frissewateren.nl
Johannes 1:13

Het Johannes-evangelie (08) : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: Johannes 1 vers 44 tot 2 vers 25 De tweede dag - Nathanaël, een beeld van het overblijfsel van Israël (vs. 43-51) “De volgende dag ...
frissewateren.nl
Johannes 1:13

Wat is mijn deel nu … en tot in eeuwigheid? : Frisse Wateren

Psalm 17 vers 14 … bevrijd mij met Uw hand van de mannen, HEERE, van de mannen van de wereld, die hun deel hebben in dít leven. In dit artikel ...
frissewateren.nl
Johannes 1:13

Een verborgen Koninkrijk – Bijbels Panorama

“En gevraagd zijnde van de Farizeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen
bijbelspanorama.nl
Johannes 1:13

De Gemeente, kerk of sekte?* – Bijbels Panorama

De woorden gemeente en gemeenten komen in het nieuwe testament 112 maal voor, altijd als vertaling van “ecclesia”. Met de bijbelse kwalificaties lezen wij o.a. over “de gemeente Gods” en “de gemeente der eerstgeborenen“, waarmee gezinspeeld wordt op de go
bijbelspanorama.nl
Johannes 1:13

De gelovige op weg naar morgen – Bijbels Panorama

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing
bijbelspanorama.nl
Johannes 1:13

Bijbelleesrooster voor stille tijd : Frisse Wateren

Misschien heb jij er ook iets aan. Een hulp voor je verborgen omgang met God gedurende 15 weken. Hierbij zullen altijd twee elementen een cruciale rol ...
frissewateren.nl