Johannes 1:11-13

SV

11Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
12Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
13Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

KJV

11He came unto his own, and his own received him not.
12But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:
13Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.