Gerelateerd aan Johannes 1:1-50

Gerelateerd aan Johannes 1:1

Genesis 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.
Gerelateerd aan Johannes 1:1

Johannes 17:5

Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond.
Gerelateerd aan Johannes 1:1

1 Johannes 1:1

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is.
Gerelateerd aan Johannes 1:1

Johannes 1:14

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
Gerelateerd aan Johannes 1:1

Openbaring 19:13

Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn naam luidde 'Woord van God'.
Gerelateerd aan Johannes 1:1

Kolossensen 1:17

Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.
Gerelateerd aan Johannes 1:1

Openbaring 22:13

Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.'
Gerelateerd aan Johannes 1:1

Johannes 1:2

Het was in het begin bij God.
Gerelateerd aan Johannes 1:1

Openbaring 1:8

'Ik ben de alfa en de omega, 'zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'
Gerelateerd aan Johannes 1:1

Filippensen 2:6

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast,
Gerelateerd aan Johannes 1:1

Johannes 10:30

en de Vader en ik zijn één.’
Gerelateerd aan Johannes 1:1

Spreuken 8:22

De HEER heeft mij vóór al het andere verworven, toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij.
Gerelateerd aan Johannes 1:1

Jesaja 9:6

(9:5) Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Gerelateerd aan Johannes 1:1

Mattheüs 1:23

‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven, ‘wat in onze taal betekent ‘God met ons’.
Gerelateerd aan Johannes 1:1

Openbaring 21:6

Toen zei hij tegen mij: 'Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.
Gerelateerd aan Johannes 1:1

1 Timotheüs 3:16

Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit.
Gerelateerd aan Johannes 1:1

Hebreeën 13:8

Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
Gerelateerd aan Johannes 1:1

1 Johannes 5:20

We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.
Gerelateerd aan Johannes 1:1

Hebreeën 1:8

Maar tegen de Zoon zegt hij: ‘God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid, en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap.
Gerelateerd aan Johannes 1:1

Jesaja 7:14

Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende