Johannes 1:1-3, 10

SV

1In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
2Dit was in den beginne bij God.
3Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
10Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.

KJV

1In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2The same was in the beginning with God.
3All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.
10He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.