Johannes 8:20

NBV

20Dit zei hij in de schatkamer van de tempel, waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen.

SV

20Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, lerende in den tempel; en niemand greep Hem; want Zijn ure was nog niet gekomen.

KJV

20These words spake Jesus in the treasury, as he taught in the temple: and no man laid hands on him; for his hour was not yet come.