Johannes 6:18

NBV

18Er stak een hevige wind op en het meer werd onstuimig.

SV

18En de zee verhief zich, overmits er een grote wind waaide.

KJV

18And the sea arose by reason of a great wind that blew.