Gerelateerd aan Johannes 4:10-14

Gerelateerd aan Johannes 4:10

Openbaring 7:17

Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.'
Gerelateerd aan Johannes 4:10

Johannes 4:14

‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’
Gerelateerd aan Johannes 4:10

Johannes 7:37

Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!
Gerelateerd aan Johannes 4:10

Psalmen 36:8

(36:9) zij laven zich aan de overvloed van uw huis, u lest hun dorst met een stroom van vreugden,
Gerelateerd aan Johannes 4:10

Jesaja 44:3

Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen.
Gerelateerd aan Johannes 4:10

Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Gerelateerd aan Johannes 4:10

Jeremia 2:13

Twee wandaden heeft mijn volk begaan: het heeft mij verlaten, de bron van levend water, en het heeft waterkelders uitgehouwen, kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan.
Gerelateerd aan Johannes 4:10

Openbaring 22:17

De Geest en de bruid zeggen: 'Kom!' Laat wie luistert zeggen: 'Kom!' Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.
Gerelateerd aan Johannes 4:10

Openbaring 21:6

Toen zei hij tegen mij: 'Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.
Gerelateerd aan Johannes 4:10

Openbaring 22:1

Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam.
Gerelateerd aan Johannes 4:10

Zacharia 14:8

Als die tijd aanbreekt, zal er in Jeruzalem zuiver water ontspringen: de ene helft zal in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter.
Gerelateerd aan Johannes 4:10

1 Korinthe 10:4

en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde-en die rots was Christus.
Gerelateerd aan Johannes 4:10

Jesaja 12:3

Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding.
Gerelateerd aan Johannes 4:10

Romeinen 8:32

Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?
Gerelateerd aan Johannes 4:10

Jesaja 55:1

Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.
Gerelateerd aan Johannes 4:10

Johannes 6:35

‘Ik ben het brood dat leven geeft, ‘zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.
Gerelateerd aan Johannes 4:10

Jesaja 49:10

Ze zullen dorst noch honger lijden, de zinderende hitte zal hen niet kwellen en de zon zal hen niet steken, want hij die zich over hen ontfermt, zal hen leiden en hen naar waterbronnen voeren.
Gerelateerd aan Johannes 4:10

Psalmen 46:4

(46:5) Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste.
Gerelateerd aan Johannes 4:10

Exodus 17:6

Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uit stromen, zodat het volk te drinken heeft.' Mozes deed dit, in het bijzijn van de oudsten van Isra ël.
Gerelateerd aan Johannes 4:10

Jesaja 35:6

Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen: waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden.
1
2
3
4
Volgende