Artikelen over Johannes 4:10-14

Johannes 4:10-14

Als je eens wist Wie je voor je had – over putten uit de juiste bron

Het is rond een uur of twaalf, als ze opstaat en naar buiten loopt. Ze gaat de straat op, het dorp uit, terwijl ze een emmer bij zicht draagt. Ze is namelijk op weg naar de put. De meeste mensen gaan in de morgen naar de put, of later, aan het eind van de
zijlacht.nl
Johannes 4:10-14

Vergeet jij weleens te drinken bij de Bron?

Op een warme zomerdag vind ik niets lekkerder dan een koud glas water, het liefst nog met een schijfje citroen erin en wat muntblaadjes. Oké, een koel biertje gaat er ook wel in, maar niets helpt beter tegen de dorst dan water. Drinken is noodzakelijk om
zijlacht.nl
Johannes 4:10-14

3 redenen waarom het vreemd is dat Jezus met de Samaritaanse vrouw praatte

De eerste keer dat Jezus tegen iemand zei dat Hij de Messias was, was tegen een overspelige vrouw uit Sichar – uitgespuugd door haar omgeving.
zijlacht.nl
Johannes 4:13-14

Een rivier kwam voort uit Eden … : Frisse Wateren

Genesis 2: 10. Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofdstromen. 11. De naam van de ...
frissewateren.nl
Johannes 4:10, 14

Zeven kenmerken van de christelijke aanbidding : Frisse Wateren

“Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, en U1 zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar: Geloof Mij ...
frissewateren.nl
Johannes 4:13-14

Toe Bisjwat en gebed om regen

Deze maand viert de Joodse gemeenschap Toe Bisjwat, ook wel bekend als chag la'ielanot, het bomenfeest. Een feest dat door de aanhoudende droogte en het vreselijke bosbrandincident op het Karmelgebergte eind vorig jaar wel een erg wrange bijsmaak heeft.
israelendebijbel.nl
Johannes 4:10-14

Inpluggen bij Jezus

Afgelopen week mocht ik aanwezig zijn bij een slotavond van de Bijbelschool waar de dochter van mijn man een jaar lang heeft mogen ontdekken, groeien en bloeien in de naam van Jezus. De docenten kregen een trui van de leerlingen met een uitspraak die deze
zijlacht.nl
Johannes 4:14

De kracht van het nieuwe leven (5) : Frisse Wateren

Romeinen 8 vers 26-27: “En evenzo komt ook de Geest onze zwakheid te hulp; want wat wij naar behoren zullen bidden, weten wij niet, maar de Geest Zelf ...
frissewateren.nl
Johannes 4:13-14

De vreze des HEEREN

De woorden vrees of angst hebben in zichzelf geen positieve klank. Ieder mens krijgt er in zijn leven wel mee te maken. De Bijbel kent ook een heel ander aspect van dit woord. Waar het juist een positieve, een gunstige klank heeft. Dat is in de uitdrukkin
israelendebijbel.nl
Johannes 4:13-14

Gouden kandelaar (15) : Frisse Wateren

Wat eigenlijk een leven in de Geest is - dit leven van volkomen blijdschap in het dagelijks leven en van het doen van Gods wil op elk moment, dit leven ...
frissewateren.nl
Johannes 4:14

Johannes 4 vers 14 : Frisse Wateren

… maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een ...
frissewateren.nl
Johannes 4:14

De Gouden kandelaar (5) : Frisse Wateren

Hebben wij ook wat door te geven? Hoe is het met onze eerste liefde? Wat - of Wie - ziet de omgeving in mij? Leef ik, wandel ik door de Geest? Enkele ...
frissewateren.nl
Johannes 4:14

Israel en tijd van aartsvaders (3) : Frisse Wateren

Les 3 Beste cursist(e), Deze les beginnen we met Genesis 15. Aan het eind van het vorige hoofdstuk hebben we gezien, dat Abram niets heeft ...
frissewateren.nl
Johannes 4:10, 14

Ik zag de hemel geopend : Frisse Wateren

Graag geef ik de gedachten van deze schrijver door over een geweldige toekomst. Daarbij is het goed onder gebed de gezindheid van de Bereeërs te tonen ...
frissewateren.nl
Johannes 4:13

Israël en tijd van aartsvaders (8) : Frisse Wateren

Les 8 Beste cursist(e), In de vorige les hebben gezien dat Abraham en lzak een (zwak) beeld is van God, Die Zijn Zoon gaf. Door zulk een beeld uit ...
frissewateren.nl
Johannes 4:10

Sichem en de belofte van Kanaän

Wie denkt aan een stad in het Beloofde Land denkt vaak in eerste instantie aan Jeruzalem. Maar er is nog een andere stad is die van groot belang is voor het volk Israël en de belofte van Kanaän.
israelendebijbel.nl
Johannes 4:14

Geloven concreet (07) : Frisse Wateren

7. De herderspsalm Twee van de 66 Bijbelboeken bestaan uitsluitend uit liederen. Het zijn het boek der Psalmen en de klaagliederen van Jeremia. Er is ...
frissewateren.nl
Johannes 4:14

15. De Bijbel – Moeten we alles wat in de Bijbel staat, letterlijk nemen? : Frisse Wateren

Houdt het getuigenis dat de Bijbel het onfeilbare, volledig betrouwbare Woord van God is, automatisch in dat alles wat in de Bijbel staat waar is, en ...
frissewateren.nl
Johannes 4:13

Surrounded - Zij Lacht

Psalm 23, wie kent deze Psalm niet? De meesten van ons hebben het waarschijnlijk op (de zondags)school uit het hoofd moeten leren … Maar hoe goed ken jij deze Psalm eigenlijk daadwerkelijk en wat betekent het persoonlijk voor je? Psalm 23 begint en eindig
zijlacht.nl
Johannes 4:10

Wij willen dansen en vrolijk zijn … : Frisse Wateren

Is dansen een zonde? Moeten we het Bijbelse voorbeeld volgen en zoals David voor God dansen? (2 Samuël 6:14). Wat zegt de Bijbel over dit thema? Zoals ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende