Artikelen over Johannes 3:4

Johannes 3:4

De lente … ook in je ziel! : Frisse Wateren

En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodémus, een leider van de Joden. Johannes 3:1 Aan het eind van Johannes 2 lezen we dat velen ...
frissewateren.nl
Johannes 3:4

Hou je vol door je eigen kracht of door Zijn Geest? - NL.Jesus.net

Je hebt een keuze. Je kunt bouwen op je eigen kracht en wijsheid (zoals een motorboot), of je kunt vertrouwen op de Geest van God (zoals een zeilboot).
nl.jesus.net
Johannes 3:4

1 Thessalonika 1 (2) : Frisse Wateren

Bent u al zich er al eens goed bewust van geworden, dat God u heel lang geleden uitverkoren, tevoren gekend en bestemd heeft? Zijn wij ook navolgers van ...
frissewateren.nl
Johannes 3:4

Spiegeltje, spiegeltje – gemaakt naar Gods beeld

Ik ben gek op verhalen en sprookjes. Jullie kennen vast het verhaal van Sneeuwwitje en de boze stiefmoeder. De boze stiefmoeder heeft een magische spiegel die haar vertelt wie de mooiste van het land is. Elke dag weer kijkt ze in die spiegel, hopend dat h
zijlacht.nl
Johannes 3:4

Uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld … : Frisse Wateren

“… zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren vóór [de] grondlegging van [de] wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn vóór Hem in [de] ...
frissewateren.nl
Johannes 3:4

Israël en tijd van aartsvaders (23) : Frisse Wateren

Les 23 Beste cursist(e), God wil dat het volk Israël Egypte gaat verlaten en naar het beloofde land zal gaan. Maar Faraö wil het volk niet laten ...
frissewateren.nl
Johannes 3:4

De voetwassing : Frisse Wateren

U echter, laat u niet rabbi noemen; want een is uw Meester en u bent allen broeders ... Laat u ook niet leermeesters noemen, want een is uw Leermeester: ...
frissewateren.nl
Johannes 3:4

WEDERGEBOORTE 3 – DE HOOP VAN ISRAËL* – Bijbels Panorama

In het beroemde nachtelijke gesprek tussen Nicodemus en de Heere Jezus doet de laatste een wet zeer markante uitspraak. Nadat Hij tot driemaal toe gesproken heeft over de wedergeboorte als noodzaak om het Koninkrijk Gods te zien of in te gaan, verwijt hij
bijbelspanorama.nl
Johannes 3:4

O, mijn God! (2) : Frisse Wateren

Richteren 18 begint met: “In die dagen was er geen koning in Israël”. In het vorige hoofdstuk staat al dat “ieder deed wat recht was in zijn ...
frissewateren.nl
Johannes 3:4

Van het leven genieten …. : Frisse Wateren

Dit is een leus die we nogal eens horen. Alles eruit halen wat er in zit …, wordt er dan soms aan toegevoegd. Maar wat bedoelt men eigenlijk met het ...
frissewateren.nl
Johannes 3:4

WET OF GENADE – Bijbels Panorama

In Hebreeën 9 worden de twee Verbonden naar voren gebracht, nl. het Verbond der Wet en het Verbond der Genade. Van dit laatste waren de zegenrijke vruchten aan Abraham reeds beloofd, toen de Heere zei:
bijbelspanorama.nl
Johannes 3:4

De gelovige op weg naar morgen – Bijbels Panorama

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing
bijbelspanorama.nl
Johannes 3:4

Bijbelleesrooster voor stille tijd : Frisse Wateren

Misschien heb jij er ook iets aan. Een hulp voor je verborgen omgang met God gedurende 15 weken. Hierbij zullen altijd twee elementen een cruciale rol ...
frissewateren.nl