Gerelateerd aan Johannes 3:32

Gerelateerd aan Johannes 3:32

Johannes 3:11

Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet.
Gerelateerd aan Johannes 3:32

Johannes 1:11

Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen.
Gerelateerd aan Johannes 3:32

Johannes 15:15

Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.
Gerelateerd aan Johannes 3:32

Johannes 8:26

Ik heb veel over u te zeggen, en veel in uw nadeel, maar ik zeg tegen de wereld wat ik gehoord heb van hem die mij gezonden heeft, en hij is betrouwbaar.’
Gerelateerd aan Johannes 3:32

Johannes 3:33

Wie zijn getuigenis wel aanvaardt, bevestigt daarmee dat God betrouwbaar is.
Gerelateerd aan Johannes 3:32

Romeinen 11:2

God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift over Elia zegt, hoe hij Israël bij God aanklaagt?
Gerelateerd aan Johannes 3:32

Johannes 5:20

De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan!
Gerelateerd aan Johannes 3:32

Romeinen 10:16

Toch hebben slechts weinigen aan het evangelie gehoor gegeven, want Jesaja vraagt: 'Heer, heeft iemand geloofd wat wij hebben gezegd?'
Gerelateerd aan Johannes 3:32

Jesaja 50:2

Waarom was er niemand toen ik kwam? Waarom antwoordde niemand toen ik riep? Zou mijn arm te kort zijn om te bevrijden? Ontbreekt het mij aan kracht om te redden? Alleen al door te dreigen laat ik de zee droogvallen en vorm ik rivieren om tot woestijn, waarin de vis stinkt door gebrek aan water en van dorst sterft.
Gerelateerd aan Johannes 3:32

Johannes 3:26

Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: ‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe!’
Gerelateerd aan Johannes 3:32

Jesaja 53:1

Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?