Artikelen over Johannes 19:9-11

Johannes 19:10-11

Hoe kunnen Christenen politiek bedrijven? (1) : Frisse Wateren

Politiek is nogal actueel. Denk maar aan termen als: integratie, Islam (Ayaan Hirsi Ali), normen en waarden, enz. Het is goed om ons ook als Christenen ...
frissewateren.nl
Johannes 19:9-11

Toetsing : Frisse Wateren

De verschijning van deze film onderstreept de absolute noodzaak dat het lezen van de Bijbel, het Woord van God, van crusiaal belang is voor geestelijke ...
frissewateren.nl
Johannes 19:11

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (05) : Frisse Wateren

Wie heeft de teugels in de hand? Is de hand van de HEERE te kort? (Num. 11:23) Nadat God de wereld door de zondvloed heeft geoordeeld, maakt Hij ...
frissewateren.nl
Johannes 19:11

Wat is gezag? : Frisse Wateren

In welke zin verstaan wij vandaag het begrip gezag? Er wordt dikwijls van gezag gesproken. Meestal bedoelt men daarmee gebruik van geweld, die bruut, ...
frissewateren.nl
Johannes 19:11

1 – DE WEG ER NAAR TOE* – Bijbels Panorama

In de prediking van het Evangelie van Jezus Christus worden vele Bijbelse uitdrukkingen gebruikt, die alle te maken hebben met de manier waarop een sterfelijke zondaar eeuwig leven kan ontvangen. Er wordt gesproken over bekering, verzoening, geloof, genad
bijbelspanorama.nl
Johannes 19:11

De gelovige op weg naar morgen – Bijbels Panorama

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing
bijbelspanorama.nl