Artikelen over Johannes 19:26-27

Johannes 19:26-27

Martelaars (5) : Frisse Wateren

In onze dagen is het voor sommigen het toppunt van het leven, of misschien moet men zelfs zeggen van de dood, namelijk martelaar zijn. Zonder daar nu ...
frissewateren.nl
Johannes 19:26-27

Medelijden : Frisse Wateren

Medelijden is een woord dat in de huidige tijd nauwelijks nog betekenis heeft. Wie heeft er vandaag nog medelijden? In een samenleving die door egoïsme ...
frissewateren.nl
Johannes 19:26-27

Het kruis van Christus (les 2) : Frisse Wateren

De volmaaktheid van Christus In de eerste les zagen we dat de Zoon van God was de laatste test voor de mensen was. De mens heeft de Heiland, ...
frissewateren.nl
Johannes 19:26-27

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (14) : Frisse Wateren

Hoewel u in dit artikel ook enige herhalingen zult tegenkomen over Petrus, Andréas en Johannes (zie de artikelen over Martelaars) is het m.i. toch ...
frissewateren.nl
Johannes 19:26-27

Toetsing : Frisse Wateren

De verschijning van deze film onderstreept de absolute noodzaak dat het lezen van de Bijbel, het Woord van God, van crusiaal belang is voor geestelijke ...
frissewateren.nl
Johannes 19:26

Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld

De Heere Jezus werd na de kruisiging in een graf gelegd. Dat werd de meest bijzondere plaats uit de wereldgeschiedenis: op die plaats werd de dood overwonnen.
israelendebijbel.nl
Johannes 19:26-27

De laatste woorden van Jezus Christus: de Kruiswoorden (1) : Frisse Wateren

Als een geliefde van ons zijn of haar laatste woorden uitspreekt - als er nog gelegenheid voor is - dan spitsen wij onze oren. Daar willen we geen woord ...
frissewateren.nl
Johannes 19:26

Van het leven genieten …. : Frisse Wateren

Dit is een leus die we nogal eens horen. Alles eruit halen wat er in zit …, wordt er dan soms aan toegevoegd. Maar wat bedoelt men eigenlijk met het ...
frissewateren.nl