Johannes 19:17-18

NBV

17hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota.
18Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden.

SV

17En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha;
18Alwaar zij Hem kruisten, en met Hem twee anderen, aan elke zijde een, en Jezus in het midden.

KJV

17And he bearing his cross went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha:
18Where they crucified him, and two other with him, on either side one, and Jesus in the midst.