Gerelateerd aan Johannes 19:16-30

Gerelateerd aan Johannes 19:16

Mattheüs 27:26

Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geselen.
Gerelateerd aan Johannes 19:16

Markus 15:15

Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geselen.
Gerelateerd aan Johannes 19:16

Lukas 23:24

Pilatus besloot hun eis in te willigen.
Gerelateerd aan Johannes 19:17

Lukas 23:33

Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links.
Gerelateerd aan Johannes 19:17

Lukas 23:26

Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten het hem achter Jezus aan dragen.
Gerelateerd aan Johannes 19:17

Lukas 14:27

Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.
Gerelateerd aan Johannes 19:17

Hebreeën 13:11

Het bloed dat bestemd is voor het reinigingsoffer wordt door de hogepriester het heiligdom binnengedragen, de kadavers van de offerdieren worden buiten het kamp verbrand.
Gerelateerd aan Johannes 19:17

Handelingen 7:58

Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette.
Gerelateerd aan Johannes 19:17

Markus 15:32

laat die messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven!’ Ook de twee andere gekruisigden beschimpten hem.
Gerelateerd aan Johannes 19:17

Markus 15:21

Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen.
Gerelateerd aan Johannes 19:17

Leviticus 16:21

Hij legt dan zijn beide handen op de kop van de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit, alle zonden die ze hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier de woestijn in sturen, onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen.
Gerelateerd aan Johannes 19:17

1 Koningen 21:13

Twee mannen namen tegenover hem plaats en beschuldigden hem ten overstaan van het volk van godslastering en majesteitsschennis. Daarop werd hij buiten de stad gebracht en gestenigd.
Gerelateerd aan Johannes 19:17

Numeri 15:35

De HEER zei tegen Mozes: 'Die man moet gedood worden. De hele gemeenschap moet hem buiten het kamp stenigen.'
Gerelateerd aan Johannes 19:17

Mattheüs 27:31

Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen.
Gerelateerd aan Johannes 19:17

Markus 8:34

Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.
Gerelateerd aan Johannes 19:17

Mattheüs 10:38

Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.
Gerelateerd aan Johannes 19:17

Mattheüs 27:37

Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden’.
Gerelateerd aan Johannes 19:17

Markus 15:26

Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: ‘De koning van de Joden’.
Gerelateerd aan Johannes 19:17

Lukas 9:23

Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen.
Gerelateerd aan Johannes 19:17

Leviticus 24:14

'Breng degene die gevloekt heeft buiten het kamp. Allen die het gehoord hebben, moeten hun hand op zijn hoofd leggen en hij moet door de voltallige gemeenschap gestenigd worden.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende