Artikelen over Johannes 19:16-30

Johannes 19:16-30

Toetsing : Frisse Wateren

De verschijning van deze film onderstreept de absolute noodzaak dat het lezen van de Bijbel, het Woord van God, van crusiaal belang is voor geestelijke ...
frissewateren.nl
Johannes 19:19-21

Het opschrift op het kruis : Frisse Wateren

Online sinds 23.08.2006 Bijbelgedeelten: Mattheus 27:37; Markus 15:26; Lukas 23:38; Johannes 19:19-20. Alle vier de evangeliën berichten van wat ...
frissewateren.nl
Johannes 19:26-27

Martelaars (5) : Frisse Wateren

In onze dagen is het voor sommigen het toppunt van het leven, of misschien moet men zelfs zeggen van de dood, namelijk martelaar zijn. Zonder daar nu ...
frissewateren.nl
Johannes 19:30

Het is volbracht!

We zijn op weg naar Pasen en vandaag wil ik je alvast fast forward meenemen naar Goede Vrijdag, het moment waarop onze Verlosser zijn hoofd buigt. We lezen het hoogtepunt van het Evangelie.
zijlacht.nl
Johannes 19:30

Het is zaliger te geven dan te ontvangen - is dat echt waar?

Het is zaliger te geven dan te ontvangen. De meesten van jullie zullen dit bijbelvers wel kennen. Maar is dat écht zo, dat geven je blijer maakt? Ik denk het wel. Als voorbeeld noem ik even het prachtige (!) initiatief ‘True Art Of Giving Collective’. De
zijlacht.nl
Johannes 19:30

Geen opoffering, geen overwinning - over het lijden van Jezus

Argh! Van schrik houd ik mijn adem in en kijk naar degene die brulde als een leeuw! Zijn hoofd is rood aangelopen, het zweet parelt op zijn voorhoofd en zijn spierballen zwellen op, zo groot als sinaasappels. Hijgend laat hij zijn halter met 2x30 kilo op
zijlacht.nl
Johannes 19:25-30

De laatste woorden van Jezus Christus: de Kruiswoorden (1) : Frisse Wateren

Als een geliefde van ons zijn of haar laatste woorden uitspreekt - als er nog gelegenheid voor is - dan spitsen wij onze oren. Daar willen we geen woord ...
frissewateren.nl
Johannes 19:30

Pasen 2013 – “Het is volbracht!” : Frisse Wateren

“Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht. En Hij boog het hoofd en gaf Zijn geest over” (Johannes 19:30; Voorhoeve ...
frissewateren.nl
Johannes 19:30

Quelle benediction – Wat een zegening : Frisse Wateren

November-december 2007. KERSTVERHAAL. De Kerstdagen staan weer voor de deur. Dit kerstverhaal dat gesitueerd is in West-Vlaanderen, berust grotendeels op ...
frissewateren.nl
Johannes 19:30

De strijd is gewonnen - Zij Lacht

Ik ervaar strijd. Misschien wel elke dag. Dus ik strijd, ik vecht, maar het mislukt. Zo vaak verlies ik de strijd, maar toen realiseerde ik mij opeens iets: Ik kijk om me heen. Een lege vlakte voor en achter mij. In de verte zie ik de zon langzaam onderga
zijlacht.nl
Johannes 19:26-28

Het kruis van Christus (les 2) : Frisse Wateren

De volmaaktheid van Christus In de eerste les zagen we dat de Zoon van God was de laatste test voor de mensen was. De mens heeft de Heiland, ...
frissewateren.nl
Johannes 19:25-26

Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld

De Heere Jezus werd na de kruisiging in een graf gelegd. Dat werd de meest bijzondere plaats uit de wereldgeschiedenis: op die plaats werd de dood overwonnen.
israelendebijbel.nl
Johannes 19:30

Johannes 19 vers 30 : Frisse Wateren

Het lijden van Christus (2) “… zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog Zijn hoofd en gaf Zijn geest over”1 (Joh. 19:30) Alles was ...
frissewateren.nl
Johannes 19:30

Zie, Mijn Knecht (11) : Frisse Wateren

“Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden” (Jes. ...
frissewateren.nl
Johannes 19:30

Psalm 22 vers 2 : Frisse Wateren

“Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht?” “Ik ben de goede Herder; ...
frissewateren.nl
Johannes 19:16

Geen koning dan de keizer

Goede Vrijdag Wij hebben geen koning dan de keizer. Johannes 19:15 Johannes 19:12-16 Geen koning dan de keizer Oude koningspsalmen als Psalm 93, 99 e.a. getuigen: ‘De Heere is Koning!’ Betekent dat niets meer in hun dagelijkse leven? Het Romeinse...
herzienestatenvertaling.nl
Johannes 19:30

Gods toekomst is zeker

Begin zomertijd Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn: die zal een heilige plaats zijn; zij die van het huis van Jakob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen Obadja 1:17 Obadja 1:17-21 Gods toekomst is zeker Israël ondergaat in de...
herzienestatenvertaling.nl
Johannes 19:19-22

Levenswoorden in het boek Handelingen (3) : Frisse Wateren

Les 3 De behoudenis is door niemand anders; want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, waardoor wij ...
frissewateren.nl
Johannes 19:17

Goede Vrijdag – het kruis van Christus : Frisse Wateren

Op een vrijdag - vrijdag van Paasfeest - stierf Jezus Christus, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij stierf geen natuurlijke dood. Hij werd vermoord! De ...
frissewateren.nl
Johannes 19:19

De profeet Daniël (9) : Frisse Wateren

Hoofdstuk IX Beste cursist(e), Het staat er zo onopvallend in vers 2: “merkte ik, Daniël, in de boeken ...”. Hij bestudeerde dus de ...
frissewateren.nl
1
2
3
Volgende