Gerelateerd aan Johannes 19:10-11

Gerelateerd aan Johannes 19:10

Daniel 3:14

voer Nebukadnessar uit: 'Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht?
Gerelateerd aan Johannes 19:10

Daniel 5:19

en door zijn van God gegeven grootheid beefden alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, van ontzag voor hem. Hij doodde wie hij wilde en liet leven wie hij wilde. Hij verhief wie hij wilde en vernederde wie hij wilde.
Gerelateerd aan Johannes 19:10

Johannes 18:39

‘Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach iemand vrijlaat-wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’
Gerelateerd aan Johannes 19:11

Romeinen 13:1

Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld.
Gerelateerd aan Johannes 19:11

Johannes 3:27

Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt.
Gerelateerd aan Johannes 19:11

Handelingen 2:23

Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden.
Gerelateerd aan Johannes 19:11

Romeinen 11:36

Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.
Gerelateerd aan Johannes 19:11

Handelingen 4:28

om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren.
Gerelateerd aan Johannes 19:11

Johannes 7:30

Toen wilden ze hem grijpen, maar niemand deed hem iets, omdat zijn tijd nog niet gekomen was.
Gerelateerd aan Johannes 19:11

Daniel 5:21

Hij werd door de mensen verstoten, hij kreeg het hart van een dier en hij leefde onder de wilde ezels. Hij at gras als de runderen en zijn lichaam werd vochtig van de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God, de Hoogste, boven het koningschap van de mensen staat en dat hij alleen bepaalt aan wie hij dat verleent.
Gerelateerd aan Johannes 19:11

Psalmen 62:11

(62:12) Eenmaal heeft God gesproken, tweemaal heb ik het gehoord: 'De macht is aan God.'
Gerelateerd aan Johannes 19:11

Jeremia 27:5

Ik heb met mijn grote kracht en met mijn machtige arm de aarde gemaakt en de mensen en dieren die er leven. Ik geef de aarde aan wie ik wil.
Gerelateerd aan Johannes 19:11

Handelingen 3:13

Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob, de God van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was hem vrij te laten.
Gerelateerd aan Johannes 19:11

Mattheüs 27:2

Nadat ze hem geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus, de prefect.
Gerelateerd aan Johannes 19:11

Lukas 22:53

Dagelijks was ik bij u in de tempel, en toen hebt u geen vinger naar me uitgestoken, maar dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis.’
Gerelateerd aan Johannes 19:11

Daniel 4:35

(4:32) De mensen op aarde zijn slechts nietige wezens; hij doet met de hemelse machten en met de mensen op aarde wat hij wil. Er is niemand die hem kan tegenhouden of tegen hem kan zeggen: 'Wat hebt u gedaan?'
Gerelateerd aan Johannes 19:11

Mattheüs 6:13

En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.
Gerelateerd aan Johannes 19:11

Johannes 9:41

‘Was u maar blind, ‘zei Jezus, ‘dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.’
Gerelateerd aan Johannes 19:11

Jakobus 4:17

Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij.
Gerelateerd aan Johannes 19:11

Daniel 4:32

(4:29) U wordt verstoten door de mensen; u zult leven onder de dieren van het veld en u zult gras eten als de runderen. Zo zullen zeven jaren voorbijgaan, totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat hij bepaalt aan wie hij het verleent.'
1
2
Volgende