Gerelateerd aan Johannes 19:1

Gerelateerd aan Johannes 19:1

Jesaja 53:5

Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.
Gerelateerd aan Johannes 19:1

Jesaja 50:6

Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden.
Gerelateerd aan Johannes 19:1

Lukas 23:16

Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten geselen.’
Gerelateerd aan Johannes 19:1

Mattheüs 20:19

Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood.’
Gerelateerd aan Johannes 19:1

2 Korinthe 11:24

Door de Joden ben ik vijfmaal met veertig min één zweepslagen gestraft,
Gerelateerd aan Johannes 19:1

Markus 15:15

Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geselen.
Gerelateerd aan Johannes 19:1

Lukas 18:33

En nadat hij is gegeseld, zal hij worden gedood, maar op de derde dag zal hij opstaan.’
Gerelateerd aan Johannes 19:1

1 Petrus 2:24

Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.
Gerelateerd aan Johannes 19:1

Psalmen 129:3

Ze trokken hun ploeg over mijn rug en maakten lange voren,
Gerelateerd aan Johannes 19:1

Mattheüs 27:26

Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geselen.
Gerelateerd aan Johannes 19:1

Handelingen 16:22

Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen.
Gerelateerd aan Johannes 19:1

Mattheüs 23:34

Dat is de reden waarom ik profeten en wijzen en schriftgeleerden naar jullie zal sturen. Jullie zullen sommigen van hen doden, kruisigen zelfs, en anderen in jullie synagogen geselen en van stad tot stad vervolgen.
Gerelateerd aan Johannes 19:1

Markus 10:33

‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen.
Gerelateerd aan Johannes 19:1

Handelingen 22:24

Daarop beval de tribuun Paulus de kazerne binnen te brengen. Hij gaf opdracht hem onder het toedienen van zweepslagen te verhoren, om te achterhalen waarom het volk zo tegen hem tekeerging.
Gerelateerd aan Johannes 19:1

Lukas 23:23

Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden, en met hun geschreeuw wonnen ze het pleit:
Gerelateerd aan Johannes 19:1

Hebreeën 11:36

Weer anderen kregen te maken met bespotting en geseling, zelfs met arrestatie en gevangenschap.