Johannes 18:19

NBV

19De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer.

SV

19De hogepriester dan vraagde Jezus van Zijn discipelen, en van Zijn leer.

KJV

19The high priest then asked Jesus of his disciples, and of his doctrine.