Johannes 17:4

NBV

4Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt.

SV

4Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen;

KJV

4I have glorified thee on the earth: I have finished the work which thou gavest me to do.