Johannes 12:23

NBV

23Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven.

SV

23Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden.

KJV

23And Jesus answered them, saying, The hour is come, that the Son of man should be glorified.