Gerelateerd aan Johannes 10:17-18

Gerelateerd aan Johannes 10:17

Johannes 10:11

Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
Gerelateerd aan Johannes 10:17

Hebreeën 2:9

wel zien we dat Jezus-die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen-vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is.
Gerelateerd aan Johannes 10:17

Johannes 10:18

Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen-dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’
Gerelateerd aan Johannes 10:17

Johannes 10:15

zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.
Gerelateerd aan Johannes 10:17

Jesaja 53:7

Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open.
Gerelateerd aan Johannes 10:17

Johannes 15:9

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde:
Gerelateerd aan Johannes 10:17

Johannes 17:4

Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt.
Gerelateerd aan Johannes 10:17

Jesaja 42:1

Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen.
Gerelateerd aan Johannes 10:17

Jesaja 42:21

Eens schepte de HEER er behagen in om de kracht van zijn onderricht te tonen omwille van zijn rechtvaardigheid.
Gerelateerd aan Johannes 10:17

Johannes 17:24

Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd.
Gerelateerd aan Johannes 10:17

Johannes 3:25

Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel.
Gerelateerd aan Johannes 10:18

Hebreeën 5:6

Ergens anders zegt hij iets vergelijkbaars: ‘Jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchisedek dat was.’
Gerelateerd aan Johannes 10:18

Johannes 2:19

Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’
Gerelateerd aan Johannes 10:18

Hebreeën 2:9

wel zien we dat Jezus-die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen-vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is.
Gerelateerd aan Johannes 10:18

Johannes 14:31

maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.’
Gerelateerd aan Johannes 10:18

Psalmen 40:6

(40:7) Offers en gaven verlangt u niet, brand- en reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend
Gerelateerd aan Johannes 10:18

Johannes 10:17

De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen.
Gerelateerd aan Johannes 10:18

Jesaja 53:10

Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.
Gerelateerd aan Johannes 10:18

Johannes 6:38

want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft.
Gerelateerd aan Johannes 10:18

Mattheüs 26:53

Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen?
1
2
Volgende