Artikelen over Johannes 10:17-18

Johannes 10:17-18

Hij deed het vrijwillig! - NL.Jesus.net

Jezus gaf Zijn leven gewillig. Hij werd niet gedwongen. Hij had er niets voor terug te winnen. Hij deed het vrijwillig. Met heel Zijn hart. Het was een zuivere daad van liefde.
nl.jesus.net
Johannes 10:17-18

Goede Vrijdag – het kruis van Christus : Frisse Wateren

Op een vrijdag - vrijdag van Paasfeest - stierf Jezus Christus, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij stierf geen natuurlijke dood. Hij werd vermoord! De ...
frissewateren.nl
Johannes 10:17-18

De valstrik “zelfmoord” : Frisse Wateren

Pas geleden werd mij de vraag gesteld, of iemand die zelfmoord gepleegd had, in de hemel zijn kan. Daadwerkelijk gaat het bij zelfmoord (suïcide) om een ...
frissewateren.nl
Johannes 10:18

Waarom eigenlijk vier Evangeliën? : Frisse Wateren

Wellicht heeft u zich weleens afgevraagd waarom we eigenlijk vier Evangeliën hebben1. Waren twee Evangeliën – bijvoorbeeld Mattheüs en Johannes – ...
frissewateren.nl
Johannes 10:17

De Toekomst: les 6 – Dat is het ware leven? : Frisse Wateren

Het antwoord op deze vraag hebben wij aan het eind van les 5 open gelaten. Niettemin is het zeer belangrijk! Wat er na ons het sterven gebeurt, hangt af ...
frissewateren.nl
Johannes 10:17-18

De eerste dag van de week (3) : Frisse Wateren

… en het vergaderd zijn om Jezus Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden (Matth. 18:20). Rondom Hem, nu en in ...
frissewateren.nl
Johannes 10:17-18

Toetsing : Frisse Wateren

De verschijning van deze film onderstreept de absolute noodzaak dat het lezen van de Bijbel, het Woord van God, van crusiaal belang is voor geestelijke ...
frissewateren.nl
Johannes 10:17

De grote geloofsdaad van Abraham (04) : Frisse Wateren

Genesis 22 vers 2: Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de ...
frissewateren.nl
Johannes 10:17-18

De dood van Jezus – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.” (Johannes 19:30) Het onderwerp van...
honderdbijbelstudies.nl
Johannes 10:17-18

De betekenis van de dood van Jezus – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest” (Johannes 19:28-30) Wat is de...
honderdbijbelstudies.nl
Johannes 10:17-18

Overdenking van Nehemia (19) : Frisse Wateren

God is Zijn weg met het volk gegaan om het zover te brengen. Eerst werd de muur, beeld van werkelijke afzondering, herbouwd en ingewijd. Daarbij leerden ...
frissewateren.nl
Johannes 10:18

De Zevende – Dag – Adventisten (3) : Frisse Wateren

Inhoud Inleiding Historische achtergrond Zijn de ZDA een sekte? Enkele leringen van de ZDA a) De boodschapper van God Ellen G. White (1827-1915) b) ...
frissewateren.nl