Johannes 1:18

NBV

18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

SV

18Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.

KJV

18No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him.