Gerelateerd aan Joel 2:31

Gerelateerd aan Joel 2:31

Maleachi 4:5

(3:23) Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia,
Gerelateerd aan Joel 2:31

Joel 2:10

Bij die aanblik beeft de aarde, siddert de hemel; zon en maan worden verduisterd, sterren doven hun glans.
Gerelateerd aan Joel 2:31

Mattheüs 24:29

Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen.
Gerelateerd aan Joel 2:31

Maleachi 4:1

(3:19) Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid-zegt de HEER van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven.
Gerelateerd aan Joel 2:31

Joel 3:15

(4:15) Zon en maan worden verduisterd, sterren doven hun glans.
Gerelateerd aan Joel 2:31

Openbaring 6:12

Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood.
Gerelateerd aan Joel 2:31

Zefanja 1:14

De grote dag van de HEER is nabij, hij is nabij en komt zeer snel. Hoor! De dag van de HEER ! Zelfs de dappersten schreeuwen het uit!
Gerelateerd aan Joel 2:31

Lukas 21:25

Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee;
Gerelateerd aan Joel 2:31

Jesaja 13:9

De dag van de HEER breekt aan, meedogenloos, grimmig, in brandende toorn. Het land zal in een woestenij veranderen, de zondaars die er wonen verdelgt hij.
Gerelateerd aan Joel 2:31

Markus 13:24

Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven,
Gerelateerd aan Joel 2:31

Joel 3:1

(4:1) In dezelfde tijd dat ik het lot van Juda en Jeruzalem ten goede keer,
Gerelateerd aan Joel 2:31

Mattheüs 27:45

Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield.
Gerelateerd aan Joel 2:31

Jesaja 34:4

De sterren aan de hemel vergaan, als een boekrol wordt de hemel opgerold. Alle sterren vallen neer, zoals bladeren vallen van een wijnstok of verschrompelde vruchten van een vijgenboom.