Open de Bijbel

Job 8:8-10
NBV 8 Ga bij eerdere geslachten te rade, bouw voort op de wijsheid van je voorouders. 9 Wij zijn hier pas sinds gisteren en wij weten niets; ons leven op aarde is zo vluchtig als een schaduw. 10 Zij zullen tot je spreken en je onderrichten, je laten delen in de kennis van hun hart: Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 Want vraag toch naar het vorige geslacht, en bereid u tot de onderzoeking hunner vaderen. 9 Want wij zijn van gisteren en weten niet; dewijl onze dagen op de aarde een schaduw zijn. 10 Zullen die u niet leren, tot u spreken, en uit hun hart redenen voortbrengen?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 For enquire, I pray thee, of the former age, and prepare thyself to the search of their fathers: 9 (For we are but of yesterday, and know nothing, because our days upon earth are a shadow:) 10 Shall not they teach thee, and tell thee, and utter words out of their heart?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version