Open de Bijbel

Job 42:5
NBV 5 Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Met het gehoor des oors heb ik U gehoord; maar nu ziet U mijn oog.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 I have heard of thee by the hearing of the ear: but now mine eye seeth thee.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version