Job 42:5-6

NBV

5Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd.
6Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en het vuil.'

SV

5Met het gehoor des oors heb ik U gehoord; maar nu ziet U mijn oog.
6Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as.

KJV

5I have heard of thee by the hearing of the ear: but now mine eye seeth thee.
6Wherefore I abhor myself, and repent in dust and ashes.