Job 42:4-6

NBV

4"Luister, "zei ik, "dan zal ik spreken, ik zal u ondervragen, zeg mij wat u weet."
5Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd.
6Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en het vuil.'

SV

4Hoor toch, en ik zal spreken; ik zal U vragen, en onderricht Gij mij.
5Met het gehoor des oors heb ik U gehoord; maar nu ziet U mijn oog.
6Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as.

KJV

4Hear, I beseech thee, and I will speak: I will demand of thee, and declare thou unto me.
5I have heard of thee by the hearing of the ear: but now mine eye seeth thee.
6Wherefore I abhor myself, and repent in dust and ashes.