Job 41:15

NBV

15(41:7) Zijn rug is met schilden geschubd, ondoordringbaar verzegeld.

SV

15Zijn hart is vast gelijk een steen; ja, vast gelijk een deel van den ondersten molensteen.

KJV

15His scales are his pride, shut up together as with a close seal.