Open de Bijbel

Job 37:14-16
NBV 14 Laat dit tot je doordringen, Job, sta even stil en heb oog voor Gods wonderen. 15 Weet jij hoe God ze onder zijn bevel brengt, hoe zijn licht de wolken doorboort? 16 Weet jij hoe de wolken blijven zweven, hoe hij die alles weet zijn wonderen verricht? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 Neem dit, o Job, ter ore; sta, en aanmerk de wonderen Gods. 15 Weet gij, wanneer God over dezelve orde stelt, en het licht Zijner wolk laat schijnen? 16 Hebt gij wetenschap van de opwegingen der dikke wolken; de wonderheden Desgenen, Die volmaakt is in wetenschappen?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 Hearken unto this, O Job: stand still, and consider the wondrous works of God. 15 Dost thou know when God disposed them, and caused the light of his cloud to shine? 16 Dost thou know the balancings of the clouds, the wondrous works of him which is perfect in knowledge?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version