Gerelateerd aan Job 33:4

Gerelateerd aan Job 33:4

Genesis 2:7

Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
Gerelateerd aan Job 33:4

Job 32:8

Maar het is de geest van God in de mens, de adem van de Ontzagwekkende die inzicht brengt.
Gerelateerd aan Job 33:4

Job 27:3

Zolang het leven in mij ademt, zolang Gods geest mij nog doortrekt,
Gerelateerd aan Job 33:4

Psalmen 33:6

Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren.
Gerelateerd aan Job 33:4

Romeinen 8:2

De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.
Gerelateerd aan Job 33:4

1 Korinthe 15:45

Zo staat er ook geschreven: 'De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.' Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest.
Gerelateerd aan Job 33:4

Job 10:12

U schonk mij het leven en de liefde, uw zorg heeft mij bewaard.
Gerelateerd aan Job 33:4

Job 10:3

Doet het u goed mij te verdrukken, te verachten wat uw handen hebben voortgebracht en de plannen van de goddelozen te begunstigen?