Job 33:29-30

NBV

29Zie, dit alles doet God, tot twee-, driemaal toe doet hij dit voor de mens:
30hij haalt hem weg van de afgrond en het licht van het leven omstraalt hem.

SV

29Zie, dit alles werkt God tweemaal of driemaal met een man;
30Opdat hij zijn ziel afkere van het verderf, en hij verlicht worde met het licht der levenden.

KJV

29Lo, all these things worketh God oftentimes with man,
30To bring back his soul from the pit, to be enlightened with the light of the living.