Gerelateerd aan Job 3:5

Gerelateerd aan Job 3:5

Job 10:21

voor ik vertrek, voorgoed, naar het land van diepe donkerte,
Gerelateerd aan Job 3:5

Psalmen 23:4

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
Gerelateerd aan Job 3:5

Jesaja 9:2

(9:1) Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.
Gerelateerd aan Job 3:5

Jeremia 13:16

Eer hem, de HEER, jullie God, voordat het donker wordt en jullie struikelen in de bergen, voordat de duisternis intreedt en jullie hopen op het licht, terwijl hij het aardedonker maakt en alles hult in diepe duisternis.
Gerelateerd aan Job 3:5

Job 28:3

De mens verdrijft de duisternis, hij dringt door tot in het binnenste der aarde, tot aan de steen van diepst verborgen donkerte.
Gerelateerd aan Job 3:5

Mattheüs 4:16

Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’
Gerelateerd aan Job 3:5

Job 24:17

Het diepste duister is voor hen als de ochtend-ze zijn met zijn verschrikkingen vertrouwd.
Gerelateerd aan Job 3:5

Job 38:17

Zijn de poorten van de dood aan jou getoond, de deuren van het diepste donker-heb je die gezien?
Gerelateerd aan Job 3:5

Lukas 1:79

en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’
Gerelateerd aan Job 3:5

Jeremia 2:6

Zij zeiden niet: “Waar is de HEER, die ons uit Egypte heeft bevrijd, die ons heeft geleid door de woestijn, door een land van steppen en ravijnen, een land zo dor en duister, een land waar niemand doorheen trekt, waar geen mensen wonen.”
Gerelateerd aan Job 3:5

Hebreeën 12:18

U hebt niet, zoals het volk destijds, voor een laaiend en alles verzengend vuur gestaan, of in dreigende duisternis en woeste wind,
Gerelateerd aan Job 3:5

Psalmen 107:10

Soms woonden zij in donkere krochten als slaven met ijzeren boeien,
Gerelateerd aan Job 3:5

Jeremia 4:28

Hierom zal de aarde rouwen, de hemel boven zal in zwart gedompeld zijn, omdat ik gesproken heb en dit besloten heb. Ik volhard in mijn besluit, ik kom er niet op terug.’
Gerelateerd aan Job 3:5

Deuteronomium 4:11

Op die dag kwam u schoorvoetend naar de voet van de berg, waaruit vuur hemelhoog opvlamde, te midden van duisternis en dreigende, donkere wolken.
Gerelateerd aan Job 3:5

Amos 8:10

Ik zal jullie feesten veranderen in rouw, jullie liederen in klaagzangen; om jullie heupen gord ik een rouwkleed, en jullie hoofden scheer ik kaal. Jullie zullen treuren als om de dood van een enig kind, en die dag zal eindigen in bitterheid.
Gerelateerd aan Job 3:5

Job 16:16

Mijn gezicht ziet rood van tranen, over mijn ogen daalt de diepste duisternis,
Gerelateerd aan Job 3:5

Ezechiel 30:3

Nabij is de dag, nabij is de dag van de HEER ! Een dag van wolken zal het zijn, de dag van het oordeel over de volken.
Gerelateerd aan Job 3:5

Ezechiel 34:12

Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken.
Gerelateerd aan Job 3:5

Joel 2:2

Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van dreigende, donkere wolken. Als het morgenlicht over de bergen, zo nadert een groot en machtig volk, zoals er nooit tevoren is geweest of ooit nog zal zijn tot in het verste nageslacht.
Gerelateerd aan Job 3:5

Psalmen 107:14

haalde hen weg uit donkere holen en brak hun boeien aan stukken.
1
2
Volgende