Open de Bijbel

Job 20:2
NBV 2 'Ik ben verontrust en moet daarom wel antwoorden; tot in mijn binnenste ben ik gekwetst. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Daarom doen mijn gedachten mij antwoorden, en over zulks is mijn verhaasten in mij.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 Therefore do my thoughts cause me to answer, and for this I make haste.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version