Artikelen over Job 2:4

Job 2:4

Christenen en ziekten : Frisse Wateren

Steeds weer hoort men stemmen, die beweren, dat christenen niet ziek behoeven te zijn. Er wordt gezegd: “Als u slechts genoeg geloof hebt, kunt u allen ...
frissewateren.nl
Job 2:4

Job – het lijden van de rechtvaardige : Frisse Wateren

Online sinds 16.04.2017* Schriftplaatsen: Job 1-42 Job leefde waarschijnlijk ten tijde van de aartsvaders, zo ongeveer vierduizend jaar geleden. Toen ...
frissewateren.nl