Open de Bijbel

Job 16:3
NBV 3 Een eindeloze stroom van lege woorden! Wat drijft jou ertoe zo tegen mij te spreken? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 Zal er een einde zijn aan de winderige woorden? Of wat stijft u, dat gij alzo antwoordt?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 Shall vain words have an end? or what emboldeneth thee that thou answerest?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version