Open de Bijbel

Job 16:16
NBV 16 Mijn gezicht ziet rood van tranen, over mijn ogen daalt de diepste duisternis, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 16 Mijn aangezicht is gans bemodderd van wenen, en over mijn oogleden is des doods schaduw.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 16 My face is foul with weeping, and on my eyelids is the shadow of death;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version