Open de Bijbel

Job 15:21-24
NBV 21 De stem van de verschrikking buldert in zijn oren, zelfs in tijd van voorspoed dreigt hem de verwoester. 22 Voor hem geen hoop op terugkeer uit de duisternis, hij zal vallen door het zwaard. 23 Hij dwaalt rond op zoek naar brood-waar is het? Hij weet dat de dag van duisternis hem wacht. 24 Tegenspoed en angst benauwen hem, overweldigen hem als een koning die ten strijde trekt. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 21 Het geluid der verschrikkingen is in zijn oren; in den vrede zelven komt de verwoester hem over. 22 Hij gelooft niet uit de duisternis weder te keren, maar dat hij beloerd wordt ten zwaarde. 23 Hij zwerft heen en weder om brood, waar het zijn mag; hij weet, dat bij zijn hand gereed is de dag der duisternis. 24 Angst en benauwdheid verschrikken hem; zij overweldigt hem, gelijk een koning, bereid ten strijde.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 21 A dreadful sound is in his ears: in prosperity the destroyer shall come upon him. 22 He believeth not that he shall return out of darkness, and he is waited for of the sword. 23 He wandereth abroad for bread, saying, Where is it? he knoweth that the day of darkness is ready at his hand. 24 Trouble and anguish shall make him afraid; they shall prevail against him, as a king ready to the battle.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version