Job 15:21-24

SV

21Het geluid der verschrikkingen is in zijn oren; in den vrede zelven komt de verwoester hem over.
22Hij gelooft niet uit de duisternis weder te keren, maar dat hij beloerd wordt ten zwaarde.
23Hij zwerft heen en weder om brood, waar het zijn mag; hij weet, dat bij zijn hand gereed is de dag der duisternis.
24Angst en benauwdheid verschrikken hem; zij overweldigt hem, gelijk een koning, bereid ten strijde.

KJV

21A dreadful sound is in his ears: in prosperity the destroyer shall come upon him.
22He believeth not that he shall return out of darkness, and he is waited for of the sword.
23He wandereth abroad for bread, saying, Where is it? he knoweth that the day of darkness is ready at his hand.
24Trouble and anguish shall make him afraid; they shall prevail against him, as a king ready to the battle.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.